radda_alefjall_huvud001.png

Startsida Förenings styrelse Föreningsinformation Bli medlem Kontakta oss

Bli medlem i ANF

Alefjälls Naturskyddsförening


tjader.gif

Varför skall DU vara medlem i Alefjälls Naturskyddsförening?

En förenings styrka mäts ofta i antalet medlemmar av myndigheter, som ofta är en motpart.

En förenings resultat kan mätas genom styrelsens aktivitet och uppnådda mål.

ANF är en lokal förening med ett begränsat upptagningsområde, trots det har vi kunnat uträtta mycket.

Vi har valt att sänka medlemsavgiften för familjemedlemskap eftersom vi har samma kostnad för att informera och stödja enskilda medlemmar och familjer.

Tycker DU att Alefjälls Naturskyddsförening är bra för naturskyddet på Alefjäll och vill stödja föreningen så är du hjärtligt välkommen som medlem!

Du får gärna värva medlemmar och tipsa om hemsidan.

Det är viktigt att du lämnar dina uppgifter till vårt medlemsregister så att vi vet vilka och hur många som stödjer oss.

  

Om Du vill bli medlem så får Du . . .

Medlemskap i en förening där Du bor eller har intresse av att

bevara Alefjälls natur orörd.

Gemenskap med människor som vet vad det innebär att vilja bo och

bevara Alefjälls natur som den är.

Nya kunskaper om Alefjäll.

Nyhetsbrev som sänds ut via e-post.

Vara med och påverka politiker och andra beslutsfattare.

Bankgiro 465-5205

 

Medlemsavgifter under 2018 är

  

50 kr för enskild medlem.


Bli_medlem.png

Klicka på tjädern och ladda hem inbetalningskort

Uppgifter som vi behöver för

att hålla Er informerade

Det underlättar för oss om du skickar uppgifterna med e-post till föreningens kassör Roy Jansson roy.jansson@alefjall.se

Har du inte Internet eller föredrar reguljär postgång så är adressen:

Alefjälls Naturskyddsförening

c/o Järnbo Mellangården 125, 446 95 Älvängen.

Ladda hem blanketten>>>

Du kan även lämna uppgifterna digitalt här nedan!

avskiljare_tjader.pngVi vill gärna ha lite uppgifter om Du tänker bli medlem.

Detta för att kunna hålla dig informerad.

Fyll i uppgifterna här nedan.

Tack för hjälpen

Styrelsen för Alefjälls Naturskyddsförening

 

Obligatoriska uppgifter:  
   
Uppgiftslämnare*
Adress*
Postnummer & ort*
E-post*
information via e-post  
   
Nödvändiga uppgifter:  
   
Hemtelefon
Mobiltelefon
   
Namn på alla i hushållet / familjen  
   
Namn 1
Namn 2
Namn 3
Namn 4
Namn 5
Namn 6
Namn 7
   
Uppgifter med asterisk *  måste vara ifyllda!  
 
 

De nödvändiga uppgifterna är för att föreningen skall kunna hålla kontakt och kartägga motståndet.

anf_pil_upp2.jpg

 

 

rt-data.png Copyright © Alefjälls Narturskyddsförening 2014