top of page
IMG_6311_edited.jpg

PRESS & INSÄNDARE

Här kommer reportage från pressen samt insändarmaterial.

LERUMSTIDNINGEN

Insändar - Rädda vildmarken runt Lövsjöarna
 

2014-01-07 Nordväst om Gråbo ligger Alefjäll, ett unikt vildmarksområde som gränsar till Vättlefjälls naturreservat. Detta vildmarksområde riskerar nu att gå förlorat då det privatägda företaget Gothia Vind AB önskar resa 7 st. 185 m höga vindkraftverk som förutom sin visuella dominans i landskapet även kommer att skapa en bullermatta över ett mycket stort frilufts- och rekreationsområde i både Lerums kommun och Ale kommun.

las_mer_lerumstidningen_4.png

Nyheter - Protest mot vindkraft

2014-01-15 Alefjälls naturskyddsförening kraftsamlar mot den planerade vindkraftsparken vid Lövsjöarna i Gråbo. Föreningen har bland annat dragit i gång en namninsamling.

Naturskyddsföreningen, som har bildat en arbetsgrupp med lokal förankring i Lerums kommun, går ut hårt med sitt budskap för att stoppa bygget av vindkraftsparken. ”Vill du att Lerums unika vildmarksområden runt stora och lilla Lövsjön skall industrialiseras?” Så lyder rubriken på det utskick som nyligen delades ut till Gråboborna. Samma budskap finns i en insändare på debattsidan i dagens LT.

las_mer_lerumstidningen_4.png

Ny kraftledning delar tomten

 

2014-12-17 I 35 år har Kristina Lidving bott med sin make i huset på Benelyckevägen. Nu vill Svenska kraftnät dra en kraftledning rakt över deras mark. Kristina Lidving och Åke Blomqvist bor längst ut på Benelyckevägen. Huset ligger stillsamt och avsides omgärdat av natur, men ändå bara en kort körväg från Gråbo. Men snart kan paret komma att få ett helt nytt inslag på sin mark.

las_mer_lerumstidningen_4.png

Så svarar Svenska kraftnät

2014-12-17 Att bygga kraftledningen i befintliga ledningsgator skulle påverka fler än den nu tänkta sträckningen. Att gräva ned ledningen går heller inte, enligt Svenska kraftnäts pressekreterare Olof Klingvall. I ett tidigare skede fanns flera tänkbara sträckningar. Varför blev det just denna?

– Utredningen pågår fortfarande och utredningslinjen kan komma att justeras. Den sträckning vi slutligen ansöker om tillstånd för kommer att vara den sträckning som vi bedömer sammantaget har minst påverkan på boendemiljöer, natur- och kulturvärden och andra intressen.

las_mer_lerumstidningen_4.png

SVT VÄSTNYTT

Gjuteri anmäls för utsläpp

"Det kan bli en miljöskandal" Ett cementgjuteri i Ale kommun anmäls av kommunen och naturskyddsföreningar för att ha dumpat betong och skövlat skog i våtmarksområdet Kollanda mosse där unika fåglar och grodarter lever.

– Det känns förjävligt att dom gör på det här sättet helt enkelt, därför gjorde vi polisanmälan för att få stopp på detta och få allmänna åklagaren att ta upp alla de brott vi sett här, säger Roy Jansson, Alefjälls naturskyddsförening.  (Klicka på bilden och se TV-reportaget)

clip_image002-3.png
las_mer_orre-2.png

ALEKURIREN - LOKALTIDNING

2016 - nr 19, vecka 20

Tydligt NEJ till avverkning av tjäderskogen vid Hultasjön

Länsstyrelsen i Västra Götaland stoppar en begäran om avverkning av skog söder om Hultasjön vid Kilanda. Motiveringen är att det sedan många år tillbaka finns tjäderspelplatser i den aktuella skogen vilka inte får förstöras genom en skogsavverkning. Genom ett samrådsbeslut med Skogsstyrelsen har man kommit fram till att avverkning enligt anmälan är förbjuden enligt artskyddsförordningen av hänsyn till tjäder.

las_insandaren-2.png

2015 - nr 6, vecka 8

Fundering angående det öppna brevet i veckans Alekuriren

Först vill jag poängtera att jag står fullt bakom Föreningen Regional Motström i deras kamp mot en helt felplacerad ny kraftledning, men jag kan inte låta bli att tycka att det känns märkligt att ordföranden i föreningen dessutom är en av företrädarna för Vind i Ale som fått sina planer på vindkraft spolierade.

las_insandaren-2.png

2015 - nr 5, vecka 7

Öppet brev till Energiminister

Öppet brev till Energiminister Ibrahim Baylan och Näringsdepartementet med anledning av Svenska Kraftnäts (SvK) planer på en omfattande utbyggnad av stamnätet för elkraftöverföring i Sverige.

Vi skriver detta, angående det beslut av Länsstyrelsen vilket ger SvK rätt att beträda och projektera på mark även där ägarna motsatt sig detta.

las_insandaren-2.png

2014 - nr 47, vecka 51

Strövområde med tjäderspel vid Hultasjön är hotat!.

Söder om Hultasjön planeras skogsavverkning av 53 000 m² (5,3 ha). Den vackra skogen besöks flitigt av båda Alebor och boende från kranskommunerna. Skogen vid Hultasjön är också ett populärt strövområde för boende i Kilanda och Hultasjöområdet.

las_insandaren-2.png

2014 - nr 33, vecka 37

Lugn debatt med tydliga besked.

– Område C, D och E stryks ur vindbruksplanen. Vindbruksplanen i Ale har blivit en valfråga. Åtminstone för boende i och runt område C, D och E. Alefjälls Naturskyddsförening bjöd in till debatt och fick önskat besked.

las_mer_orre-2.png

2014 - nr 31, vecka 35

Centerpartiets ståndpunkt gällande vindkraft.

Centerpartiet är för vindkraft. Sedan 2006 har vindkraften i Sverige tiodubblats och tack vare en väldigt medveten politikl är Sverige idag ett av de ledande länderna i EU..... /Åke Niklasson, Lasse Bengtsson & Elena Fridfelt - Centerpartiet i Ale

las_mer_orre-2.png

2014 - nr 31, vecka 35

En rak fråga till S, MP och V angående förslaget på förändrad vindbruksplan.

En Är det ok med vindkraftsindustri i Aleskog? /Roy Jansson

las_mer_orre-2.png

2014 - nr 31, vecka 35

Kommentar till S, V och MP om vindkraft.

Ett ja är inte ett nej! Vindkraft? Kommentar till MP, V och S angående vindbruksplanen. Ett ja till den nu ändrade vindbruksolanen innebär inte ett Nej till vindkraft. /Mattias Andersson & Fredrik Johansson

las_mer_orre-2.png

2014 - nr 30, vecka 34

Vi måste ta ansvar för klimatet.

Vi måste ta ansvar för klimatet. Vi från de rödgröna partierna har hela tiden varit tydliga med hur vi vill hantera vindbruksplanen. /Peter Rosengren (MP), Johnnyh Sundling (V) & Rolf Gustafsson (S)

las_mer_orre-2.png

2014 - nr 3, vecka 4

Projekt i Lerum påverkar Ales invånare.

En vindkraftspark planeras i Alefjäll – Vindpark Fyrskog. Gothia Vind har ansökt om att resa sju stycken vindkraftverk.

– Det är Lerums kommun som äger frågan, men invånarna i Ale drabbas minst lika mycket, säger Imre Marton som nu leder upproret mot den tänkta exploateringen.

las_mer_orre-2.png

2013 - nr 38, vecka 43

Det var en laddad stämning i Starrkärrs bygdegård inför höstens ortsutvecklingsmöte.

 

Invånarna har under en tid riktat kritik mot flera av företagens miljöarbete på Kollanda mosse. Lars Gustavsson, fabrikschef på Centrumpåle, skingrade delar av molnen.

las_mer_orre-2.png

2013 - nr 32, vecka 37

Kan inte kommunen och Länsstyrelsen stoppa exploateringen av Kollanda mosse? I förra numret av Alekuriren uppmärksammades de utfyllnader som Kilanda cementgjuteri nu gör på Kollanda mosse. Fokus kom då att hamna på riskerna med att utfyllnadsmassorna kunde innehålla farliga ämnen.

Även om massorna skulle vara rena kommer stora naturvärden på Kollanda mosse att gå förlorade genom utfyllnaden av ett 9 fotbollsplaner stort område på mossen, vilket möjliggjorts genom Länsstyrelsens beslut och anmärkningsvärda hantering av ärendet.

las_mer_orre-2.png

2013 - nr 31, vecka 36

– Kilanda Cementgjuteri i konflikt med naturskyddsföreningar. Två naturskyddsföreningar har polisanmält Kilanda Cementgjuteri för misstänkt miljöbrott i samband med iordningsställandet av en uppställningsplats i Kollanda Mosse. Påståendet tillbakavisas av företaget, som får stöd av Ale kommuns miljöavdelning som har tillsynen över verksamheten.

las_mer_orre-2.png

2013 - Nr 21, vecka 22

Vem tar ansvaret för att exploateringen av Kollanda mosse sker enligt anvisningarna? Om vi har förstått bifogat föreläggande korrekt så bryter Kilanda Cementgjuteri mot lagen då man inte följer de skyddsåtgärder som är beslutade av Länsstyrelsen. Första punkten i skyddsåtgärderna är att något arbete inte får utföras under perioden 15 mars till 15 augusti. Med hänvisning till skadlig inverkan på djurlivet. Kilanda Cementgjuteri har utfört en kalavverkning av en stor yta på flera hektar av Kollanda Mosse under perioden 17 april till 21 april i strid med föreläggandet.

las_mer_orre-2.png

2013 - Nr 19, vecka 20

Nyligen arrangerades grodsafari i Uspastorp av Alefjälls naturskyddsförening. Deltagarna möttes av ett underbart väder och fick spännande fångster. Vanlig groda, padda, mindre och större salamander syntes till. – Vi hade god hjälp med artbestämning av Göran Nilsson, som är en av landets främsta expert på grod- och kräldjur. Undervattensfotografen Tobias Dahlin med världsrykte kom i sin arbetsdräkt, berättar Bruno Nordenborg.

las_mer_orre-2.png

2013 - Nr 17, vecka 18

 

De kritiska rösterna kring både vindkraft och kraftledningar höll sig lugna under torsdagens ortsmöte då Jan A Pressfeldt (AD), Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, sa det ortsborna ville höra och menade att kommunen ställer sig bakom det massiva motståndet till både Svenska Kraftnäts utbyggnadsplaner och planerna på vindkraft i Alefjäll.

las_mer_orre-2.png

2013 - Nr 12, vecka 13

Med anledning av Svenska Kraftnäts planer på att bygga en ny kraftledning genom Ale kommun har en motståndsrörelse växt fram.

Boende och markägare från Grunne till Ryd agerar med enad front och protesterar högljutt.

- Om det överhuvudtaget ska bli aktuellt med någon ny ledning i Ale, så är det under jord, säger Nathalie Ohlsson, som ingår i arbetsgruppens styrelse.

las_mer_orre-2.png

2013 - Nr 11, vecka 12

Insändare av Jan A. Pressfeldt (AD) och Tyrone Hansson (S), Samhällsbyggnadsnämndens ordförande respektive vice ordförande om att "Arbetsutskottet beslöt enhälligt föreslå Samhälls-byggnadsnämnden att helt avvisa alla tankar på nya kraftledningsgator genom Ale kommun"

samt Alefjälls Naturskyddsförenings insändare i samma ämne.

las_mer_orre-2.png

2012 - Nr 45, vecka 50

Svar på Helge Malmgrens insändare i Alekuriren vecka 49: En Bofink får se ut hur som helst!

Helge ställer några frågor genom Alekuriren som lika gärna hade kunnat riktas direkt till ANFs styrelse eller besvarats genom att läsa på Alefjälls Naturskydds-förenings hemsida.

las_mer_orre-2.png

2012 - Nr 44, vecka 49

Får en bofink se ut hur som helst? Nu har protesterna som organiserades av Alefjälls Naturskydds-förening gett resultat, och det blir ingen vindkraft på Alefjäll. När jag läste om protesterna första gången undrade jag varför det inte kommit någon information om saken från Naturskyddsföreningen (också känd som SNF eller Svenska Naturskyddsföreningen). Jag är nämligen medlem av dess Ale-krets, Naturskyddsföreningen i Ale. Sedan gick det upp för mig att Alefjälls Naturskyddsförening inte har ett dugg med Naturskyddsföreningen att göra, utan är en helt fristående organisation. Detta framgår dock, såvitt jag vet, inte i något enda inlägg från Alefjälls Naturskyddsförening. Inte heller i det som andra skrivit om ärendet.

las_mer_orre-2.png

2012 - Nr 43, vecka 48

Svar på debattinlägg i Alekuriren vecka 47. Påståenden som inte stämmer – igen. Under rubriken "Påståenden som inte stämmer" påstår Alefjälls Naturskyddsförening att jag kallar Alefjälls naturområde för "bakgård". Vilket inte stämmer.

las_mer_orre-2.png

2012 - Nr 42, vecka 47

Svar på debattinlägg i Alekuriren vecka 46. Påståenden som inte stämmer. Under rubriken ”Vindkraft? Ja, tack!” skriver Bo Westerlund bland annat följande: ”Men Alefjälls Naturskyddsförening nöjer sig inte med att vindkraften byggs på ett bra sätt. De vill ha bort planerna helt och hållet. Enligt Alefjälls Naturskyddsförening egna utsago är de dock inte emot vindkraft. De vill bara inte veta av den.”

las_mer_orre-2.png

2012 - Nr 41, vecka 46

Vindkraft? Ja, tack! Alefjälls Naturskyddsförening vill hindra vindkraftsetablering i Alefjäll eftersom de säger sig värna miljön och djurlivet. Det lyser dock igenom att man egentligen fruktar sänkt värde på villan, eventuellt buller från vindkraftverken och kanske störd utsikt.

las_mer_orre-2.png

2012 - Nr 41, vecka 46

Vindbruksplanen snart ett minne blott. ALE. Nu stryks snart tre av de fyra utpekade områdena för vindkraftsutbyggnad i Ale. Kvar återstår ett litet område i norr. Vindbruksplanen är därmed ett minne blott. Styrgruppen för översiktsplaneringen i Ale diskuterade i veckan att föreslå kommunfullmäktige att stryka områdena C, D och E ur vindbruksplanen som senare ska ingå i den nya översiktsplanen. Alliansens företrädare anser att så bör göras.

las_mer_orre-2.png

2012 - Nr 36, vecka 41

Bara en delseger för Alefjälls naturskyddsförening - Nu fortsätter kampen mot vindkraften.

Vindkraftsprojektet i Alefjäll ligger på is, men den lokala naturskyddsföreningen har mer på agendan.

Naturstigar, upprustning av naturreservatet Anfastebo och att få tre huvudområden helt avförda från Ales vindbruksplan står på tur.

- Processen har varit ett bevis på att demokratin fungerar och att medborgarna kan påverka, säger Bruno Nordenborg, ordförande i Alefjälls Naturskyddsförening till Alekuriren.

las_mer_orre-2.png

2012 - Nr 35, vecka 40

Tvärnit för vindkraft i Ale. – Kommunen skärper tonen och planerna i Alefjäll skjuts upp. Protesterna mot vindkraft i Alefjäll har varit omfattande. Nu meddelar Allianspartierna att de skärper kraven för byggnation av vindkraftverk. – Vi är beredda att använda vårt veto, hälsar Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M).

las_mer_orre-2.png

2012 - Nr 30, vecka 35

Alefjälls Naturskyddsförening överlämnade i måndagskväll 683 namnunderskrifter för att bekräfta missnöjet och rädslan för en vindkraftsutbyggnad i området.

las_mer_orre-2.png

2012 - Nr 25, vecka 26

Det är dags att vi tar en öppen debatt i vindkraftsfrågan. Alefjälls naturskyddsförening efterlyser en debatt där inte vindkraftsbolaget Triventus eller AB Vind i Ale håller i taktpinnen. En debatt där alla engagerade ges samma utrymme och respekt. 

Insändare från Alefjälls naturskyddsförening

las_mer_orre-2.png

2012 - Nr 24, vecka 25

Triventus som tillsammans med intresserade markägare har bildat Triventus Aletrion Vind AB (TAVAB) utreder möjligheten att sätta upp vind-kraftverk i Alefjäll. Ett innehållsrikt informationsmöte hölls för berörda för tre veckor sedan.

las_mer_orre-2.png

2012 - Nr 22, vecka 23 Ledaren

Om så många är emot måste väl något vara fel? Frågan ställer jag mig när jag vandrar runt i vimlet av folk under informationsmötet för en eventuell vindkraftsutbyggnad i Alefjäll. När dessutom projektledningen inleder med att vädja till församlingen att visa respekt för möteskulturen och acceptera att de valt bort att ha en allmän frågestund, ja då börjar jag fundera på vad är det egentligen som händer?

las_mer_orre-2.png

2012 - Nr 22, vecka 23

Vind i Ale AB vill bygga vindkraft i Alefjäll. Om detta ville huvudägaren Triventus informera, men helst ville de undvika att svara på frågor. Det kompakta motståndet blev inte mindre efter mötet och projektet får räkna med konstant motvind.

las_mer_orre-2.png

2012 - Nr 14, vecka 15

Det är en bygd delad i två läger – för eller mot vindkraft. Ortsutvecklingsmötet i Starrkärr blev precis så laddat som förväntat. Ärendet bör fortsättningsvis få ett eget demokratiskt forum där frågan kan debatteras fritt.

las_mer_orre-2.png

2012 - Nr 14, vecka 15

Det är en bygd delad i två läger – för eller mot vindkraft. Ortsutvecklingsmötet i Starrkärr blev precis så laddat som förväntat. Ärendet bör fortsättningsvis få ett eget demokratiskt forum där frågan kan debatteras fritt.

las_mer_orre-2.png

2012 - Nr 13, vecka 14

Först vill jag tacka ”verklig miljövän” för att denne vill diskutera eventuell vindindustrialisering av Alefjäll. Det skall du ha respekt för. Detta till skillnad från både exploatörer och folkvalda politiker som, med något litet undantag, vare sig vågat eller velat föra en saklig debatt. Förmodligen för att det är en debatt som man riskerar att förlora. Denna undvikande taktik kommer sannolikt falla tillbaka på partierna själva då industrialiseringen av Alefjäll kommer att bli en valfråga 2014. Insändare av "Oroad landsbygdsbo".

las_insandaren-4.png

2012 - Nr 12, vecka 13

Sign "Verklig miljövän" skiver: Börja med att ta en biltur runt omkring i just Risveden. Sannolikt sker det i en bensin-slukande VAN. Ni kommer att se död skog på många ställen. Skog som dött på grund av försurning. Är ni intresserade av det estetiska kan ni fundera på hur vackra planterade granskogar är i jämförelse med en lummig lövskogsäng, som är en mer ursprunglig vegetation i området. Fortsätt sedan söderöver till Hallandsåsen och ta ett snack med bönderna som bor ovanpå tunneln. Kör sedan vidare till Tyskland och titta på brunkolsbrotten där.

----------

Alefjälls naturskyddsförenings svar till "Verklig miljöväns" insändare: Vi vet inte om den ”verklige miljövännen” vänder sig mot Alefjälls Naturskyddsförening. Men eftersom vi varit aktiva med insändare när det gäller vindkraftsfrågan så är det nog vi som avses.

----------

Svar till Åke Niklassons insändare, v 10: ”Vindkraft minst miljöstörande”

las_insandaren-4.png

2012 - Nr 11, vecka 12

Sign "Oroad landsbygdsbo" skiver: Centerpartiet i Ale vill slå i kommuninvånarna att vindkraft är det minst miljöstörande energialternativet vi har. För en mer påläst person blir sanningen en helt annan, vilket belyses med följande fakta. Lobby-organisationen Svensk vindindustri rekommenderar en skyddszon på minst 300 m kring ett vindkraftverk.

las_insandaren-4.png

2012 - Nr 9, vecka 10

Sign Landsbygdsbo lossar en bredsida mot flera partier. De områden som pekas ut som lämpliga i Vindbruksplanen för Ale, berör fastighetsägare i hela skalan från liten till större.

las_insandaren-4.png

2012 - Nr 8, vecka 9 (Reportage med Bruno och Roy i styrelsen)

– För varje dag som går så märker vi att motståndet blir större och större. Det ger oss i styrelsen och alla aktiva medlemmar energi och styrka att fortsätta vår kamp för ett tyst och fridfullt Alefjäll, säger ordföranden Bruno Nordenborg.

las_insandaren-4.png

2012 - Nr 7, vecka 8

Vi anser att Vind i Ale tänker mer på pengar än på natur och miljö. Det får de gärna göra, men om deras planer på vindkraftverk på Alefjäll blir verklighet kommer många människor att drabbas negativt.

las_insandaren-4.png

2012 - Nr 6, vecka 7

För ett år sedan bestämde kommunfullmäktige i Ale att satsa på förnyelsebar energi enom att fastställa Ales vindbruksplan med rösterna 40 för och 9 emot. En arbetsgrupp bildades senare av ett antal inspirerade markägare i vindbruksområdena för att arbeta vidare på kommunens utstakade väg.

las_mer_orre-2.png

2012 - Nr 3, vecka 4

Elkraft vill vi alla ha

miljövänlig det skall den va

men drabbas när den produceras

nej, nej, det tål att diskuteras.

Insändare av Kurt Jannesson

las_mer_orre-2.png

2011 - Nr 41, vecka 47

Mer effektiv vindkraft med elcertifikat (läs den gulmarkerade texten)

Svar till "Oroad landsbygdsbo och före detta miljöpartist"

las_insandaren-4.png

2011 - Nr 39, vecka 45

Parodin i Starrkärr. Insändare av oroad landsbygdsbo och före detta miljöpartist.

Kan man köpa demokrati? Insändare av Ing-Marie Nordenborg, Birgit Andersson & Rut jansson.

las_insandaren-4.png

2011 - Nr 38, vecka 44

Heta ämnen diskuterades i Starrkärr. Reportage av Jonas Andersson

las_mer_orre-2.png

2011 - Nr 30, vecka 36

Vind i Ale - till vilket pris? Svar på insändaren i nr 28, "För vind i Ale".

las_insandaren-4.png

2011 - Nr 28, vecka 34

Rädda Ales landsbygd från vindindustrin! - Sann miljö- och naturvän på Alefjäll

För vind i Ale - reportage av Johanna Roos

 

las_insandaren-4.png

2011 - Nr 23, vecka 24

Grundlurad eller bara förd bakom ljuset? - Bruno Nordenborg

 

las_insandaren-4.png

2011 - Nr 23, vecka 24

Insändare: "Vart tog demokratin vägen i Ale" & "Någon som vill byta villa med oss?"

las_insandaren-4.png

2011 - Nr 15, vecka 16

Vindkraftsindustrin mutar sig in på kommuninvånarnas bekostnad - Per Dyfverrmark

I skuggan av en vindkraftspark - Daniel Ferdinand

las_insandaren-4.png

2011 - Nr 8, vecka 9

Replik angående vindkrafsverk vid Stormossen - Per Dyfverrmark

Planera för vindkraft där det blåser - Bruno Nordenborg

las_insandaren-4.png

2011 - Nr 7, vecka 8

Konflikt på grund av okunskap - svar på insändare i nr 6, vecka 7 - Bruno Nordenborg

las_insandaren-4.png

2011 - Nr 6, vecka 7

Vindbruksplanen kan ge Ale mer energi - Peter Rosengren (MP), Ingmarie Torstensson (V) Elaine Björkman (S)

Vindkraft till vilket pris? - Lasse och Gun Bengtsson

las_insandaren-4.png

2011 - Nr 5, vecka 6

Tre gigantiska vindkrafsverk i Vättlefjäll - Bruno Nordenborg

På tal om den nyss antagna vindbruksplanen - Maria Bergéus (V)

las_insandaren-4.png

2011 - Nr 3, vecka 4

Replik på "Ale, ta vara på möjligheterna" - Bruno Nordenborg

las_insandaren-4.png

2011 - Nr 1, vecka 2

Ale, ta vara på möjligheterna - Inge Karlsson

 

las_insandaren-4.png

GÖTEBORGSPOSTEN

2013 - 8 december

 

Buller från vindkraftverk stör boenden trots att ljudnivåerna ligger under rekommenderade medelvärden. I ett forskningsprojekt ses nu sättet att mäta bullret över. Conny Larsson, docent i meteorologi vid Uppsala universitet, leder projektet och menar att det behövs tydligare regler för hur ofta ljudet får överstiga riktvärdet.

las_mer_orre-2.png

2012 - 12 november

De folkliga protesterna har lyckats. Det blir av allt att döma ingen vindkraft på Alefjäll. Ledande politiker föreslår nu att området skall strykas ur kommunens vindbruksplan. Det är styrgruppen för översiktlig planering med tunga politiker som Aledemokraternas partiledare Jan A Pressfeldt och kommunalrådet Mikael Berglund (M), som står bakomkommunens nya hållning i vindkraftsfrågan.

las_mer_orre-2.png

2012 - 7 augusti (Fria ord)

I Ale kommun finns snart elva vindkraftsverk igång, de blir några av Sveriges högsta, drygt 190 meter. En bygd med flera hundra människor, familjer och husdjur drabbas svårt av oljud dygnet runt. Dagtid kommer detta medföra att skuggor bildas utav roterbladen med några sekunders mellanrum, nattetid kommer kraftiga blixtljus lysa upp bygden

las_mer_orre-2.png

2012 - 28 maj

Det stormar på Alefjäll. Ett tiotal vindkraftverk planeras och motståndarna har på kort tid mobiliserat en stor styrka. Morgondagens möte ska handla om information - men kan snabbt omvandlas till en duell.

las_mer_orre-2.png

ULRICEHAMNS TIDNING

2011 - 7 december

Ny vindkraft sänker värdet på fastigheter

Intresset för att köpa hus på landsbygden minskar om vindkraft planeras i närområdet. Det säger en fastighetsmäklare som Ulricehamns Tidning pratat med.

las_mer_orre-2.png

ATL - LANTBRUKETS AFFÄRSTIDNING

Vindkraftsutbyggnaden i Ale kommun i Västra Götalands län skjuts upp. Anledningen är låga elpriser och en svag konjunktur.

las_mer_orre-2.png
anf_pil_upp2.png
Top
bottom of page