top of page
anf_huvud_tjader.png
Top

FÖRENINGS STYRELSE 2022 

Ledamot:                    Bruno Nordenborg, Uspastorp , ordförande 

Ledamot:                    Roy Jansson, Järnbo, kassör

Ledamot:                     Ing-Marie Nordenborg, Sekreterare  

Ledamot:                     Olof Stigh, Gräskärr

Ledamot:                     Kerstin Eksell, Kollanda 

Suppleant:                   Sigvard  Sundelid, Järnbo

Suppleant:                   Olle Bergström, Burhult

FÖRENINGENS REVISORER 2022

Revisor:                            Dan-Åke Larsson , Kilanda

Revisor:                           Jerry Magnusson, Uspastorp

FÖRENINGENS VALBEREDNING 2022

Sammankallande:         Solgerd Dahl

Ledamot:                           Ingrid Johansson

Ledamot:                           Tomas Dirsén

WEBBMASTER

Styrelsen tillsammans med  PANSARTAX AB 

anf_pil_upp2.png
bottom of page