top of page
IMG_6311_edited.jpg
Tjaeder_huvudbild.png

NEJ till avverkning av tjäderskogen vid Hultasjön.

Länsstyrelsen i Västra Götaland stoppar en begäran om avverkning av skog söder om Hultasjön vid Kilanda. Motiveringen är att det sedan många år tillbaka finns tjäderspelplatser i den aktuella skogen vilka inte får förstöras genom en skogsavverkning. Genom ett samrådsbeslut med Skogsstyrelsen har man kommit fram till att avverkning enligt anmälan är förbjuden enligt artskyddsförordningen av hänsyn till tjäder.

ANF:s yttrande över dispensansökan

las_dokument_orre-4.png

Skogsstyrelsen yttrande och beslut

las_dokument_orre-4.png

Länsstyrelsens beslut om avslag på dispensansökan

las_dokument_orre-4.png

Insändare i Alekuriren

las_insandaren-2 (1).png

ANF INSÄNDARE I ALEKURIREN

Strövområde med tjäderspel vid Hultasjön är hotat!

Söder om Hultasjön planeras skogsavverkning av 53 000 m² (5,3 ha). Den vackra skogen besöks flitigt av båda Alebor och boende från kranskommunerna. Skogen vid Hultasjön är också ett populärt strövområde för boende i Kilanda och Hultasjöområdet.

las_insandaren-2 (1).png

ANGÅENDE EV. AVVERKNING I DEN VACKRA SKOGEN SÖDER OM HULTASJÖN

Men anledning av inkommen avverkningsanmälan för den vackra skogen söder om Hultasjön som direkt hotar tjäderpopulationen och spelplatsen så ANF varit i kontakt med Skogsvårdskonsulent Christer Lundberg på Skogsstyrelsen och fått till ett planerat möte med fältbesök på plats i skogen. Mötet kommer att bli under januari 2015.  ANF har fått löfte från Christer att Sydved inte kommer att påbörja någon avverkning förrän vi haft möte och Christer beslutat om det över huvudtaget är möjligt pga. tjäderspelplatsen eller om markägaren är tvungen att söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Det ANF hoppas är att myndigheterna skall säga stopp på grund av Artskyddsförordningen och EU-direktivet om att tjäderns spelområden och födosöksområden säger stopp.

Det blir förutom Christer Lundberg följande personer; Leif Danielsson (Naturskyddsföreningen Norra Älvsborg), Christer Johansson (Ornitolog från Alingsås med stor kunskap om tjäder och även om området i sig), Bruno Nordenborg och Roy Jabsson (ANF). Ale´s Kommunekolog Göran Fransson kommer också att inbjudas till mötet. Vi får se vad detta kan utmynna i, vi hoppas att vi kan visa på att stora naturvärden kan gå förlorade och att området kan skyddas mot stora avverkningar som hotar tjäder och strövområdet för närboende och alla andra Alebor.

INVENTERING AV TJÄDERLEKPLATSER I HÄRRYDA, MÖLNDAL OCH PARTILLE KOMMUNER 2011-2014

Denna rapport presenterar resultatet av ett fyra år långt projekt mellan 2011 och 2014 vars syfte har varit att inventera tjäderlekplatser i Mölndal, Partille och Härryda kommuner. Under projektet inventerades såväl äldre skogar som unga produktionsskogar och resultatet ger en i princip heltäckande bild av samtliga tjäderpopulationer i projektområdet.

Rapporten innehåller även detaljerade beskrivningar över speciellt intressanta skogsområden samt redogör för slutsatser och erfarenheter som framkommit under projektets gång.

Jan Hellenberg, Christer Johansson

las_rapport.png

Planerad avverkning som hotar tjäders livsmiljö syd Hultasjön i Kilanda sn, Ale kommun.

las_mer_orre-2.png
tjader-rad.png
bottom of page