top of page
IMG_6311_edited.jpg

GENOMFÖRDA AKTIVITETER

tjader_2.png

Kortfattad rapport från årsmöte för Alefjälls Naturskyddsförening på Starrkärrs bygdegård 30:e mars 2016.

Föreningens årsmöte hölls den 30 mars 2016 på Starrkärrs Bygdegård och 14 medlemmar hade hörsammat detta.

Mötets öppnandes av ordförande Bruno som även valdes som mötesordförande.

Mötet beslöt att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst samt fastslog föreslagna dagordning. Föreningens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för det gångna året godkändes samt styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Vid valen till styrelse omvaldes ordförande Bruno och som övriga styrelseledamöter blev Olof Stigh (Gräskärr), Peter Hallberg (Gräskärr). Kvar i styrelsen är också Ing-Marie Nordenborg (Uspastorp) och Roy Jansson (Järnbo). Till suppleant i styrelsen valdes Olle Bergström (Burhult) samt Robert Johansson (Uspastorp) har ett år kvar på sin mandattid.

Revisorer blev samma som tidigare nämligen Elin Niklasson (Uspastorp) och Jerry Magnusson (Uspastorp). Även valberedningen omvaldes. De är Birgit Andersson (Ölanda), Solgerd Dahl (Lindåsen) samt Ingrid Johansson (Röbacka).

Efter en diskussion beslutades medlemsavgiften till enhetstaxa, 75 kr för både familjer och enskilda medlemmar.

Några motioner fanns inte att behandla för mötet så därefter lämnade styrelsen en lägesrapport för projekt Fyrskog samt Gothia Vinds pågående konkurs. Vad händer nu med vindkraftsprojektet? 

Information angående senaste turerna för planerad 400kV-kraftledning över Alefjäll samt information angående Mark och Miljödomstolens beslut gällande Jehander Sand och grus AB överklagan av avslag för utökat täkttillstånd redogjordes också.

Styrelsen arbetar fortsatt med naturreservatet Anfastebo.

Därefter tackade ordförande Bruno de närvarande och avslutade mötet.

pdf-ikon.png

  Dagordning

pdf-ikon.png

Valberedningens förslag

pdf-ikon.png

  Årsmötesprotokoll

valdebatt-vindkraft2.png

på Starrkärrs bygdegård onsdagen den 3 september kl. 19:00.

Vindkraften i Ale är en konfliktfylld fråga som avgörs efter valet. Då debatteras om vindbruksområde C, D och E på Alefjäll skall tas bort ur Vindbruksplanen.

Aledemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Framtid i Ale, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna

vill inte tillåta en storskalig vindkraftsindustrialisering av Alefjäll.

Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

vill utreda frågan på obestämd tid.

Konflikten minskar inte under tiden som frågan hänger i luften.

Alla politiska partier är inbjudna. Björn Järbur, kommunchefen, kommer att vara ordförande på mötet.

Kom och lyssna, ställ frågor och delta i debatten.

ANFs styrelse vädjar till dig: Låt oss tillsammans med stor tydlighet manifestera våra åsikter på bygdegården i Starrkärr

.

Kom på mötet!  Det är oerhört viktigt att vi är många som går på mötet! Du behöver inte delta i debatten, det är din närvaro som räknas.

Arrangör: Alefjälls Naturskyddsförening

valdebatt-partier.png
ANF-logga.png
moderator-2.png
Debatt-klickbild.jpg

HOLKINVENTERING 2 JUNI 2013

Holkinventering i Uspastorp söndagen den 2 juni.

Är du nyfiken på hur tiotalet blåmesungar trängs i bobalen eller vill se den svartvita flugsnapparens ljusblå ägg. Då kan du följa med på denna utflykt.

Vi tror att det är en aktivitet som kan passa hela familjen.

Vi träffas vid Thoresgården kl. 10:00 och avslutar c:a 12:30. Det kommer att finnas möjligheter att grilla för de som vill.

Tag med egen matsäck och kläder lämpliga för väderleken. Stövlar rekommenderas.

Kontakta Robert Johansson om du har några frågor.

robert.johansson@ale.se

073-995 68 57

Varmt välkomna

Top

Det blev en lyckad holkinventering.

 

Vi fick se många fåglar i olika utvecklingsstadier:

1_titt_i_holken-2.png

Det var lika stor trängsel runt holken, som i den.

2_ruvande_blames.png

Ruvande blåmes. 

3_svartmesungar.png

Svartmesungar.

4_talgoxens_ungar.png

Talgoxens ungar.

5_korvgrillning.png

Inventeringen avslutades med korvgrillning.

GEOCACHING 4 MAJ 2013

Geocaching i Kilanda.

geoch1.png

Lördagen den 4 maj höll Mattias Andersson och Monica Salminen en pedagogisk grundutbildning i geocaching.

Efter en gedigen teorilektion i Kilanda skola fick medlemmar i Alefjälls naturskyddsförening pröva sina kunskaper utomhus.

Tack vare våra duktiga handledare hittade vi två ”cacher” efter visst letande.

Geocaching är en fascinerande hobby som växer snabbt. Det finns över 5 miljoner utövare i världen. Sverige placerar sig i topp om man slår ut det per capita.

Det är ett bra sätt att locka tekniknördar ut i skog och mark för att med koordinaters hjälp uppleva platser som annars aldrig hade upptäckts, eller en familjesysselsättning som gör utevistelsen lite mer spännande för barnen.

Mer information finns på:

www.geocaching.com

Foto & text: Bruno Nordenborg, nyligen invigd i en världsomfattande rörelse.

geoch2.png

GEOCACHING 4 MAJ 2013

Grodsafari000.png

Den bredkäftade grodan

Vi hade ett underbart väder och fick spännande fångster. Vanlig groda, padda, mindre och större salamander, men åkergrodan har inte vaknat till än. Det var is på dammarna för en vecka sedan.  Vi hade god hjälp med artbestämning av Göran Nilsson som är en av landets främsta expert på grod- och kräldjur. Undervattensfotografen Tobias Dahlin med världsrykte kom i sin arbetsdräkt.

Även om grodor är fridlysta, så får man i studiesyfte vårda ägg och larver tills de fått armar och ben. Det finns inget mer pedagogiskt objekt att studera om man vill följa evolutionsteorin.  Varje klassrum med självaktning skall varje vår ha ett akvarium med en äggsamling från ett av de vanliga groddjuren i studiesyfte. Paralleller mellan människofostrets utveckling i sitt fostervatten med gälar, svans och simhud mellan tårna skulle undanröja alla tvivel på evolutionslärans trovärdighet. Bjud skolbarnen på den årliga förvandlingen från ägg till svanslöst liv på land. Ett mirakel, skulle fotografen Lennart Nilsson uttryckt det!

Grodsafari001.png

Mellan himmel och damm

Grodsafari002.png

Parning i handen

Grodsafari003.png

Salamander

Grodsafari004.png

Barn och paddor

Grodsafari006.png

Famntag

Grodsafari007.png

Grodor vid knipholken

Grodsafari008.png

Grodman i damm

Grodsafari009.png

Grodman på land

Grodsafari010.png

Grodmannen

Grodsafari011.png

Grodor i hink

Grodsafari012.png

Grodsafari

Grodsafari013.png

Grodsafari

BILDVISNING OCH FÖREDRAG AV TOBIAS DAHLIN

Bildvisning & föredrag av Tobias Dahlin, Hasselbladsstiftelsens naturfotostipendiat 2012. Tobias visade sina undervattensfotografier och bilder från Ales natur på Alegymnasiet i Nödinge 27 november.

tobias_dahlin_lank.png

DEMONSTRATION I GÖTEBORG 18 OKTOBER 2012

Demonstrationen-121018.png
anf_pil_upp2.png
bottom of page