IMG_6311_edited.jpg

KARTOR

Här kommer vi att lägga in kartor av olika slag.

Klicka på den karta Du är intresserad av.

 

VINDBRUKSPLANEN, KARTA SIDA 19, RIKSINTRESSEN

I Ale kommun finns inga riksintressen för vindkraft enligt länsstyrelsen.

RIKSINTRESSE VINDBRUK I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

VINDBRUKSPLANEN, KARTA SIDA 11, VINDFÖRHÅLLANDE

Är årsmedelvinden 6,5 m/s mycket goda vindförhållande sett i ett större perspektiv?

ÅRSMEDELVIND (M/S) PÅ HÖJDEN 72 M OVAN NOLLPLANSFÖRSKJUTNINGEN, VERSION 2010

Årsmedelvind (m/s) på höjden 72 m ovan nollplansförskjutningen, version 2010

VINDBRUKSPLANEN, KARTA SIDA 21, KOMMUNALA BEVARANDEINTRESSEN

Unika och höga naturvärden enligt Naturvårdsprogram och stora opåverkade områden står i konflikt med vindbruk.

VINDBRUKSPLANEN, KARTA SIDA 41, PLANKARTA FÖR VINDBRUK

VINDBRUKSPLANEN, KARTA SIDA 29, LANDSKAPETS TÅLIGHET FÖR VINDKRAFTSANLÄGGNINGAR

För alla som känner Ale kommuns natur- och kulturlandskap så blir vindbruksplanens tålighetsklassning förvirrande inkonsekvent. Det ser mera ut som om kartan ritats för att sammanfalla med andra intressen.

VINDBRUKSPLANEN, KARTA SIDA 35,ÖVERSIKTLIG ANALYS

VINDBRUKSPLANEN, KARTA SIDA 23, HÄLSA OCH SÄKERHET

VINDBRUKSPLANEN, KARTA SIDA 17, SKYDDADE OMRÅDEN

ÖVERSIKTSPLAN FÖR ALE KARTA SIDA 184, POTENTIELLA VINDLÄGEN

Tänk att vinden har tilltagit så mycket på några få år. 2007 ansågs inte område C & D ha något potentiellt värde när det gäller vindläget. I dag anses område C ha mycket goda vindförhållande. Notera även att namnet Alefjäll fanns med på kartan på den tiden!

VINDBRUKSPLANEN, KARTA SIDA 47, OMRÅDE C. SANNUM

Jämför gärna vindplanens beskrivning med vårt bildspel om Stormossen, Naturen i Alefjäll.

VINDBRUKSPLANEN, KARTA SIDA 48, OMRÅDE D. BJÖRBÄCK

VINDBRUKSPLANEN, KARTA SIDA 50, OMRÅDE E. STOREKÄRR

ÖVERSIKTSPLAN FÖR ALE KARTA SIDA 209, RIKSINTRESSE NATUR & FRILUFTSLIV