top of page
IMG_6311_edited.jpg

GRUSTÄKTER KOLLANDA

kollanda_grustakt.png

ALEFJÄLLS NATURSKYDDSFÖRENINGS INSKICKADE SYNPUNKTER PÅ GRUSTÄKTERNAS PLANERADE UTÖVKNING

Samtliga tre ägare till grustäkterna i Kollanda (Jehander , Svevia, och Kollanda grus AB) har bestämt sig för att gemensamt ansöka om ett förnyat och utökat täkttilsstånd för alla tre grustäkterna. WSP Environmental AB i Jönköping har fått uppdraget att sköta samrådet med kringboende, föreningar och Ale Kommun samt ansökan hos Länsstyrelsen. I nedanstående dokument finns hela samrådsmaterialet, aktuella kartor, förslag till punkter för Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) samt ANFs synpunkter på samrådsmaterialet och även våra förslag och krav på bolagen inför en förlängning av täkttillstånd vid grustäkterna i Kollanda.

las_dokument_orre-4.png

Samrådsmaterial för förnyat och utökat täkttillstånd för grustäkter i Kollanda.

las_dokument_orre-4.png

Karta på området för utökattäkttillstånd grustäkter i Kollanda.

las_dokument_orre-4.png

Förslag till innehållsförteckning förmiljökosekvensbeskrivning grustäkter i Kollanda.

las_dokument_orre-4.png

Yttrande, samrådsunderlag inför myndighetssamråd; ansökan om tillstånd för grustäkt samt vattenverksamhet på fastigheten Kilanda-Kullen 1:1

las_dokument_orre-4.png

2017-12-26 Information om ansökan grustäkt på Kilanda-Kullen 1:1 Ale Kommun 

las_dokument_orre-4.png

2018-01-07 Synpunkter ang ansökan om grustäkt Kilanda-Kullen 1:1 Ale Kommun  

las_dokument_orre-4.png

2018-01-08 Karta särskilt verksamhetsområde  med planerad täkt markerad

las_dokument_orre-4.png

2018-10-26 ANF Synpunkter på samrådshandlingar grustäkt Kilanda-Kullen 1:1      

las_dokument_orre-4.png
anf_pil_upp2.png
Top
bottom of page