top of page
IMG_6311_edited.jpg

SYFTET MED HEMSIDAN

Vårt syfte med hemsidan är att stoppa ett miljöförstörande storskaligt

industriprojekt i en skyddsvärd miljö.

För det första;

så vill vi få vindkraftsbolagen att låta bli att exploatera Alefjäll.

 

För det andra;

så vill vi få våra folkvalda politiker, kommunens och länets tjänstemän att förvalta våra gemensamma tillgångar på bästa sätt.

 

För det tredje;

så vill vi sätta Alefjäll på kartan och visa hur Vättlefjäll, Alefjäll och Risveden är sammanlänkade med varandra.

 

Det är höga ambitioner, men med ökad kännedom och kunskap om Alefjälls bevarandevärden så kan vi lyckas.

 

 

Arbetsgruppen "Rädda Alefjäll".

anf_pil_upp2.png
Top
bottom of page