top of page
IMG_6311_edited.jpg

LÄNKAR

Här kommer vi att lägga in intressanta länkar till dokument och hemsidor.

lank_hemsida (1).png
avskiljare_tjader.png

Triventus - Aletrionvind:s hemsida

Har du frågor eller synpunkter som gäller Triventus vindkraftsetablering på Alefjäll så vänd dig dem.

avskiljare_tjader.png

Ale Kommuns Vindbruksplan - antagandehandling

lank-till-dokument (1).png
avskiljare_tjader.png

Ale Kommuns vindbruksplan - samrådsredogörelse

Viktigt att Du läser Länstyrelsens synpunkter på sidan 6 & 7.

lank-till-dokument (1).png
avskiljare_tjader.png

Ale Kommuns vindbruksplan - utställningsutlåtande

lank-till-dokument (1).png
avskiljare_tjader.png

Ale kommuns vindbruksplan - kortversion

lank-till-dokument (1).png
avskiljare_tjader.png

Ale kommun - säg din mening

lank_hemsida (1).png
avskiljare_tjader.png

Föreningen Svensk lanskapsskydd

lank_hemsida (1).png
avskiljare_tjader.png

Vind i Ale - hemsida

”Någonstans här! vill vi sätta kraftverken!”

 

Det är den enda information som Vind i Ale ger på sin hemsida.

Vi är många som skulle vilja veta var ”Någonstans” är, hur många och hur höga kraftverk Vind i Ale vill sätta där? (Det handlar ju inte om att sätta potatis eller lökar).

lank_hemsida (1).png
avskiljare_tjader.png

Vind i Ale - styrelse

lank_hemsida (1).png
avskiljare_tjader.png

Triventus AB - hemsida

lank_hemsida (1).png
avskiljare_tjader.png

Naturvårdsverket - Många verksamheter påverkar miljön.

 

Erfarenheter av vindkratsetablering - förankring, acceptans och motstånd.

lank_hemsida (1).png
avskiljare_tjader.png

Vindkraft i Västra Götaland (SNF)

Vindkraftens potential i Västra Götaland med beaktande av naturvårdsaspekter. Denna rapport har granskat möjligheterna att bygga ut mer vindkraft i Västra Götalands län mot bakgrund av de begränsningar som hänsyn till naturvärdena kräver. En förutsättning har också varit att välja lägen där det blåser tillräckligt. Enligt nuvarande kalkyler krävs 6,8 m/sek för att en anläggning ska bli lönsam. Av John Lööf Green

lank-till-dokument (1).png
avskiljare_tjader.png

Ale kommuns Natur- och kulturguide

Ale kommun har fantastiska natur- och kulturskatter! För att inspirera och underlätta för alla som vill ge sig ut på upptäcksfärd i naturen har en natur- och kulturguide tagits fram. För varje område beskrivs en vandringsled och dess flora, fauna och historiska lämningar. Det finns också detaljkartor och praktisk information om kollektivtrafik, tillgänglighet mm. Natur- och kulturguiden kommer succesivt att utökas med flera vandringsleder. Målsättningen är att under 2013 ha över 20 vandringar i natur- och kulturguiden.

lank_hemsida (1).png
avskiljare_tjader.png

Gråbos Sportfiskeklubb

Gråbo Sportfiskeförening ansvarar för bevakning och tillsyn av Lilla Lövsjön där det planeras att bygga 7 vindkraftsverk i sjöns närhet.

lank_hemsida (1).png
avskiljare_tjader.png
anf_pil_upp2.png
Top
bottom of page