top of page
IMG_6311_edited.jpg
Top

DEMOKRATI & POLITIK

Demokrati & politik kommer att bli det mest intressanta och avgörande ämnet på vår hemsida.

Vi kommer att göra en fördjupad analys av vilka faktorer som påverkat beslutsfattarna i kommunen.

Vi har tid att fördjupa oss i den frågan. Av någon anledning så är det dagarna före val som politiker blir lite mera lyhörda.

 

En sakfråga är tydlig:

Det politiska beslutet när det gäller vindkraft i Ale kommun sammanfaller inte med folkets vilja.

  • 40 politiker röstade för att Alefjäll skall kunna exploateras av vindkraftsindustrin.

  • 9 politiker röstade emot att Alefjäll skall kunna exploateras av vindkraftsindustrin.

  • Ett fåtal markägare vill att områdena C, D och E i vindbruksplanen skall exploateras med vindkraft.

  • ANF som i dagsläget består av ca:400 medlemmar vill inte att Alefjäll skall exploateras med vindkraftverk

Vad övriga innevånare i Ale kommun har för uppfattning har vi inte hunnit inventera.

Demokrati = folkstyre

avskiljare_tjader.png

Pressmeddelande från Jan Pressfeldt ordförande, samhällsbyggnadsnämnden i Ale. En majoritet i styrgruppen anser att område C, D & E skall strykas i Översiktsplanen.”

las_mer_orre-2.png
avskiljare_tjader.png

Tvärnit för vindkraft i Ale.

Protesterna mot vindkraft i Alefjäll har varit omfattande. Nu meddelar Allianspartierna att de skärper

kraven för byggnation av vindkraftverk.

– Vi är beredda att använda vårt veto, hälsar Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M).

las_mer_orre-2.png

KUNGLIGA VETENSKAPSAKADEMIEN  ¤  MENINGSLÖS SATSNING PÅ VINDKRAFTSVERK

 

Det är en meningslös satsning att en gigantisk vindkraftsutbyggnad genomförs i ett land som Sverige, som redan har ett väl fungerande och fossilfritt elsystem, är obegripligt. Pengarna borde i stället läggas på att minska utsläppen i transportsektorn, skriver Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskott på SvD Opinion-sida.

las_mer_orre-2.png

KUNGLIGA VETENSKAPSAKADEMIEN  ¤  UTBYGGD VINDKRAFT INTE GENOMTÄNKT

 

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, och Tomas Kåberger, Energimyndighetens före detta generaldirektör bekräftar att den massiva vindkraftutbyggnaden initierats utan genomtänkt strategi. Lundström medger att helhetssyn saknas vid utbyggnad av ny elproduktion, särskilt vindkraft och dess behov av reglerkraft och nätförstärkningar. Hon efterlyser också en handlingsplan av Svenska Kraftnät.

las_mer_orre-2.png

ORTSUTVECKLINGSMÖTE 4 APRIL

Ortsutvecklingsmöte var det onsdagen den 4 april på Starrkärrs bygdegård.

Alefjälls Naturskyddsförening medverkade och informerade om vindkraftshotet.​

  • Här kan Du se ANF:s bildpresentation. 

se_hela_bildspelet-2.png
  • Så här ser Triventus exploateringsagenda ut för Alefjäll.

las_dokument_orre_5-2.png
  • Här är ANF:s referat från mötet.  

las_dokument_orre_5-2.png
  • Kommunens minnesanteckningar från mötet.

las_dokument_orre_5-2.png

ALE KOMMUNFULLMÄKTIGES OMRÖSTNING OM VINDBRUKSPLANEN

Läs och begrunda hur våra politiker röstade om Vindbruksplanen.

las_dokument_orre_5-2.png

SAXAT UT GÖTEBORGS POSTEN 14 APRIL 2012

Följande reportage är saxat från GP:s Kungbackadel: 

Det blir ingen vindkraftspark i sydöstra Kungsbacka. Moderaterna säger nej till hela projektet.

las_mer_orre-2.png

SAXAT UT GÖTEBORGS POSTEN 5 APRIL 2012

Följande reportage är saxat från GP:s Kungbackadel:

Där råder det skiljemeningar mellan Centerpartiet och Moderaterna.  Folkpartiet säger nej till en vindkraftspark i Ulvås och nu lutar Moderaterna åt samma håll. Det har fått riksdagsledamoten och tidigare kommunalrådet Ola Johansson (C) att reagera starkt.

las_mer_orre-2.png

DIALOGMÖTE MED ALETRION

Anteckningar från dialogmöte mellan representanter från Alefjälls Naturskyddsförening, Triventus Aletrion Vind AB & Triventus Consulting AB på Hulans Skola, Uspastorp 2012-03-22.

las_dokument_orre_5-2.png

NU BÖRJAR EFFEKTEN AV VINDBRUKSPLANEN ATT VISA SIG

Läs gärna Ale kommuns Samhällsbyggnadsnämnds beslut om "begäran om förhandsbeslut" av bostads- och fritidshus som berör områderna Röbacka, Ölanda och Kollanda.

Röbacka

las_dokument_orre_5-2.png

Ölanda

las_dokument_orre_5-2.png

Kollanda

las_dokument_orre_5-2.png

ALLMÄN FRÅGESTUND MED ALE KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vid kommunfullmäktiges frågestund innan sammanträdet 2011-05-30 ställdes en fråga som Jan Pressfeldt gav ett mycket viktigt svar på vad som gäller för vindbruksplanen.

lyssna_fragestund.png

SKRIVELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE, ALE KOMMUN

Vi utgår från att okloka beslut beror på okunskap och att ett förändringsarbete bygger på en dialog. Därför vill vi sträcka ut en hjälpande hand. Med våra kunskaper om områdets bevarandevärden vill vi försöka få kommunen att inte rekommendera område C för vindkraftsetablering. Tanken är att vi själva skall försöka föra så lite väsen som möjligt. Vi tror att om vi håller oss inom ”familjen” så kanske det blir mindre prestigeladdat och det skapar förhoppningsvis någon lyhördhet. Vi tror även att det finns risker att vårt agerande kan motverka vindkraftutbyggnad på lämpliga platser om vi tar ut svängarna mer än nödvändigt. Men om vi märker att inte våra synpunkter gör något avtryck i Ale kommuns vindbruksplaner så känner vi oss tvingade att sköta informationen på egen hand.

las_skrivelse.png

ANFÖRANDE KOPPLAT TILL MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE ALE KOMMUNS VINDBRUKSPLAN

Mitt namn är Bruno Nordenborg, jag är fritidspedagog och arbetar med NO-ämnen på Rannebergsskolan i Angered. Jag har bott vid Stormossen i 32 år varav de senaste 11 åren som åretruntboende. Det unika med området är tystnaden och vildmarkskänslan. Dessa värden har jag tillsammans med mina grannar försökt förmedla till Ale kommuns politiker i samband med vindkraftetablering i området. Fler än 200 proteströster från omkringboende har lämnats till kommunen. Ett 20 tal individuella skrivelser har lämnats till kommunen. I ett Medborgarförslag har vi försökt att påvisa att området inte är lämpligt för vindkraftutvinning. Vi är i gott sällskap, länsstyrelsen för Västra Götaland tycker också att Ale kommun skall använda område C för rekreation och rörligt friluftsliv. Även Göteborgs kommun anser att 150 m höga vindkraftverk skulle störa naturupplevelsen av Vättlefjäll. Dessutom är årsmedelvinden beräknad till 6,2 m/s vid Stormossen vilket skulle ge dålig återbäring på investerat kapital.

las_skrivelse.png

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND

Anförande av Bruno Nordenborg kopplat till medborgarförslag angående Ale kommuns VINDBRUKSPLAN – TILLÄGG TILL ALE ÖP 07 vid kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 31 januari 2011 i Medborgarhuset, Alafors.

”Tack för all hjälp jag fått från tjänstemän på kommunkontoret och stödet från de politiker jag har haft kontakt med. Mitt anförande lämnar jag skriftligt som bilaga till protokollet."

las_skrivelse.png
anf_pil_upp2.png
bottom of page