top of page
IMG_6311_edited.jpg

FAKTA & MYNDIGHETSINFORMATION

Energimyndigheten anser fortfarande att Ale Kommun inte är lämpligt för vindbruk.

Förslag till nya riksintresseområden för vindbruk ute på remiss. Energimyndigheten uppdaterar nu de områden som är angivna som riksintresse för vindbruk, på land och till havs”.

lank_nyheten.png
lank_se_kartan-2_2.png
avskiljare_tjader.png

Sverige ska inte ta efter Tysklands energipolitik.

Den svenska elproduktionen är redan i dag koldioxidneutral och tillräcklig för våra behov. Därför bör vi inte bygga ut vindkraften och okritiskt haka på EU:s energitåg, skriver fem ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott.

Det finns flera skäl att vara orolig över utvecklingen inom Sveriges och Europas energiförsörjning, särskilt när det gäller elsektorn. De höjningar av elpriser och nätavgifter som diskuteras i dag är närmast obetydliga jämfört med de framtida höjningar som riskerar att bli resultatet av rådande politik.

las_mer_orre-2.png
anf_pil_upp2.png
Top
bottom of page