top of page
IMG_6311_edited.jpg

PLANERADE DEPONIOMRÅDEN

miljofarlig-verksamhet (1).png

MEDLEMSBREV ANG. ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET PÅ KILANDA-KULLEN 1:1

ANF och närboende till fastigheten Kilanda-Kullen 1:1 i Kollanda har fått information från Ale Kommun om planerad utfyllnad med lermassor på skogsfastigheten Kilanda-Kullen 1:1. Ägare till nämnda fastighet är samma personer som äger Kilanda grus och Betong (förutvarande Kilanda cementgjuteri) där den stora utfyllnaden med lera och schaktmassor pågått på Kollanda Mosse sedan 5 år tillbaka.

Vid vår kontakt med miljöinspektör Marie Lindström på Ale kommun angående detta nya ärende så uppmanar hon att alla som har synpunkter på den planerade verksamheten med utfyllnad av schaktmassor på Kilanda-Kullen 1:1 att inlämna egna skriftliga synpunkter på inkommen anmälan. Ju fler som lämnar in synpunkter desto lättare är det för kommunen att fatta ett klokt och riktigt beslut. Det finns risker för miljöpåverkan i både grundvatten och närliggande sjö Sundasjön. Samt att landskapsbilden kommer att bli avsevärt förändrad vid en utfyllnad av skogsmarken. Det går bra att skicka på e-post eller med vanlig post. Synpunkterna skall skickas till Ale Kommun, sektor Samhällsbyggnad Verksamhet Miljö. Senast 2018-03-29. Viktigt att ange Dnr MIL. 2018.395 i brevet.

ANF har också fått rapporter från medlemmar i föreningen att Kilanda Grus och Betong bedriver olovlig torvbrytning på djupet på Kollanda Mosse och därefter fyllt det stora hålet med lermassor. Leran trycker nu ut på mossen utanför bolagets verksamhetsområde enligt uppgifter som Marie Lindström fått vetskap om. Detta är sannolikt olovlig och miljöfarlig verksamhet vilket ANF givetvis kommer att anmäla till Länsstyrelsen för vidare hantering av ärendet.

Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt kommer på årsmötet 27 mars kl. 19.00. i Starrkärrs bygdegård.

Då ges möjlighet att diskutera ovanstående ärenden ytterligare.

Alefjälls Naturskyddsförening

för styrelsen.

Roy Jansson och Bruno Nordenborg

las_dokument_orre-4.png

YTTRANDE KILANDA-KULLEN 1:1

Alefjälls Naturskyddsförening (ANF) har genom föreningens medlemmar blivit uppmärksammade på en inkommen anmälan om Miljöfarlig Verksamhet enligt 9 kap. 6§ Miljöbalken (SFS 1998:808) på fastigheten Kilanda: Kullen 1:1 i Kollanda.

Ägarna till Kilanda-Kullen 1:1 (Ulf och Lisbeth Johansson), anger att de tänker fylla ut kuperad skogsmark med 40 000 m³ lermassor för att förändra området till betesmark för tamboskap.

ANF motsätter sig denna förändring och förstörelse av en naturligt kuperad skogsmark.

las_dokument_orre-4.png

Ansökan om utfyllnad-deponiområde Kollanda 1:5

las_dokument_orre-4.png

Karta Kollanda 1:5

las_dokument_orre-4.png

Grannehörande ang Kollanda 1:5

las_dokument_orre-4.png

ANF synpunkter ang utfyllnad på fastigheten Kollanda1:5

las_dokument_orre-4.png
anf_pil_upp2.png
bottom of page